Katzenfotos

Name des Tieres: 
Ruby, 18 Mon.
Rasse: 
Hauskatze