Katzenfotos

Name des Tieres: 
Oki von Kempinhausen