Katzenfotos

Name des Tieres: 
Luigi, 10 Jahre
Rasse: 
Hauskatze