Katzenfotos

Name des Tieres: 
Louis
Rasse: 
Birma